Μια πιο δίκαιη χώρα.

Η Κεντροδεξιά σε όλο τον κόσμο, έχει διαχρονικά ένα μεγάλο πρόβλημα. Δε γοητεύει με τις ιδέες της και σπάνια αναδεικνύει ηγέτες, που με το λόγο τους επιτρέπουν συνειρμούς για θαύματα. Αυτό όμως είναι το τίμημα των ιδεών που πιστεύουμε. Ιδέες, που δε χαϊδεύουν αυτιά, υπηρετούν την Πατρίδα και δεν αντιμετωπίζουν τους πολίτες ως μάζα. Διαβάστε περισσότερα “Μια πιο δίκαιη χώρα.”